Wednesday, 28/09/2022 - 20:02|
TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG MAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KÉP: "PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH, THÔNG MINH"! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022!

Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên và hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2020-2021