Với mong muốn làm thế nào để học sinh có môi trường học tập tốt nhất nên các hoạt động của Nhà trường đều nhằm hướng tới sự dân chủ, cởi mở về thông tin, đối thoại thẳng thắn để ...