Năm học 2020-2021 đã khép lại, một năm học kết thúc thật đặc biệt: không có lễ tổng kết tại trường bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Bắc Giang.Từ ngày ...